top of page

Käesolev privaatsuspoliitika teavitus sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Pilates Fitness OÜ isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab.

Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega. Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist Pilates Fitness OÜ veebilehel www.tantsikooskerttuga.com.

Kui mingil põhjusel tunned, et Pilates Fitness OÜ on sulle liiga teinud, siis anna sellest kohe teada kerttu.tanav@gmail.com.

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine või meili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Pilates Fitness OÜ poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

Isikuandmete töötlemine

Kinnitades privaatsustingimused annad õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Pilates Fitness OÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja nimi ja e-posti aadress – veebilehega liitumisel, et saata ligipääs kõikidele videotele

 • veebilehe külastatavuse statistika

Isikuandmete kasutamine

Pilates Fitness OÜ kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;

 • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest.

Pilates Fitness OÜ kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Pilates Fitness OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Pilates Fitness OÜ kasutajale teenuseid.

Pilates Fitness OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • WIX – veebilehe majutust

 • Google – e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi

 • Facebook – sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi

 • ... – edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Pilates Fitness OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Pilates Fitness OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;

 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist;

 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile kerttu.tanav@gmail.com vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Pilates Fitness OÜ meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest kirja lõpus oleva lingi kaudu. 

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Pilates Fitness OÜ WIX Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.

Privaatsustingimuste muutmine

Pilates Fitness OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Autoriõigus

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Pilates Fitness OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Pilates Fitness OÜ loal.

Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil kerttu.tanav@gmail.com.

bottom of page